Povodně

Záplavy v roce 2006

Obdobně jako v roce 2002, i když v menším měřítku, se letošní povodně výrazně dotkly katastrálního území obce Dražice. Stejně jako v roce 2002 se i v letošním roce dotkly dvou oblastní našeho katastru, i když s časově posunutou kulminací.
1. oblast je povodí Vlásenického potoka od obce Meziříčí až po jeho ústí do řeky Lužnice. Zde v posledním březnovém týdnu došlo s kulminací ze středy 29.3. na čtvrtek 30.3., kdy nejvyšší hladina dosahovala cca 80 cm pod nejvyšší úroveň při povodních v roce 2002, k vylití z břehů. Běžná hladina v úseku zahrádkářských kolonií Padělky I. a II. se zvedla o více jak 2 metry a došlo k zaplavení sklepů a technických prostorů u cca 10 zahradních domků a v několika místech i ke značnému poškození břehů koryta. Škody zde nebyly obcí vyčíslovány.  Správu toku zde vykonává ZVHS Tábor. Rovněž v jižní části obce za mostkem k ČOV došlo ke značným škodám na břehových svazích koryta Vlásenického potoka jejich podemletím či částečným odplavením.
ČOV- tentokrát přežila bez újmy s minimální výškovou rezervou (cca 20-30 cm). Škody rovněž nebyly obcí vyčísleny. Správu toku v této části vykonávají Vojenské lesy a statky Horní Planá. Na obecním majetku došlo k zanesení odlehčovacího potrubí a zanesení cca 80 m veřejné kanalizace s odhadem škody 30-50 tisíc Kč. Na odstraňování následků se postupně pracuje.
2. oblast, která byla podobně jako v roce 2002 postižena, je pravobřežní část řeky Lužnice od Matoušovského mlýna až za Bredův mlýn, t.j. mezi 32. a 34. km řeky Lužnice. Zde došlo ke kulminaci až mnohem později, o 7-8 dní (t.j. kolem 14.4.2006). Opět zde bylo zaplaveno cca 15 chat, jejich sklepy a suterény. Pod vodou skončila i MVE Matoušovský mlýn s odhadem škody cca 200 tisíc Kč. Proti roku 2002 byla i zde kulminační hladina podstatně nižší, přesto však došlo k zatopení a zabahněpřístupové komunikace do chatové oblasti u Matoušovského mlýna a u její východní části i k jejímu částečnému stržení (cca 8 m na pozemku p.č. 1861/18). Tato záležitost byla řešena v rámci krizového řízení a vedla k vydání Pokynu hejtmana č. 16 dne 7.4.2006 v 16,15 hod. Náklady na tuto akci činily téměř 52.000,- Kč, práce byly na výzvu provedeny firmou DAICH Tábor a jsou již uzavřeny. Škody na majetku soukromých osob (chatách) nebyly obcí vyčíslovány a mohou dosahovat řádově několika set tisíc korun.
V rámci vyhlašovaných stavů nebylo nutno nikoho evakuovat, trvale obydlené domy nebyly výrazně dotčeny.
Záplavy v roce 2006 Záplavy v roce 2006
Foto Padělky - povodně 2006
čerpáno Dražický občasník 1/2006