Místní program obnovy venkova

Program obnovy vesnice

     V roce 1999 se obec Dražice zapojila do Programu obnovy vesnice (POV). Tento program byl vyhlášen vládou ČR na podporu obnovy a udržení života ve vesnicích, využití potenciálu zemědělsky využívané krajiny a zachování specifického rázu venkova a vesnické zástavby. POV je založen na vědomí svébytných hodnot venkova a na perspektivě jeho zdravého a komplexního vývoje v rámci trvale udržitelného rozvoje společnosti a v celkovém kontextu politiky České republiky.
     Aktuálně zpracovaný Místní program obnovy venkova pro obec Dražice je vzhledem ke svému rozsahu možno chápat jako otevřený střednědobý dokument s dobou platnosti na 6 let. Předpokládaná aktualizace tohoto dokumentu bude podle finančních možností obce a zvolených priorit uvedených akcí s možností jejich rozšiřování, v neposlední řadě také s přihlédnutím k vyhlašovaným grantovým programům.
     Cílem programu je navázat na úspěšné vedení obce v minulých obdobích, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v obci Dražice. Hlavním cílem je vytvářet podmínky ke spokojenému a harmonickému životu občanů v naší obci, rozvoji zdravého životního prostředí, udržování přírodních podmínek a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoji ekologicky nezávadného hospodářství.