Sdělení

Upozornění

Vážení spoluobčané, vyzýváme Vás ke zvýšené obezřetnosti a opatrnosti, co se ochrany svého majetku týče.

Včera v naší obci vnikly přes dvůr do obytných místností rodinného domu tři ženy romské národnosti, pravděpodobně s úmyslem krást. Byly majitelem vyrušeny, utekly a odjely v zeleném Fiatu starší výroby. O tomto incidentu byla informována Policie ČR. Buďte prosím ostražití a zabezpečte si svůj majetek.