Sdělení

Důležité upozornění

Vážení spoluobčané,

poslední dobou se po obci pohybovali lidé, kteří pod záminkou shromažďování a tvorby anket pro různé i státní instituce, oslovovali občany. V pátek 17.3.2023 v poledne došlo ke vloupání do rodinného domu na sídlišti "západ". Žádáme Vás, abyste si dobře zabezpečili svůj majetek a byli více všímaví, co se děje v okolí. Pokud se budou, dle Vašeho názoru, pohybovat po obci podezřelé osoby, neváhejte kontaktovat obecní úřad nebo přímo starostu.

Lidé, kteří mají pověření sbírat data pro ankety státní správy, jsou povinni svoji návštěvu nejprve oznámit vedení obce.