Sdělení

Dražičtí komedianti

Z důvodu mimořádných opatření přijatých vládou ČR v souvislosti se šířením koronavirové nákazy se plánovaná premiéra představení "České nebe" v místním kulturním domě v sobotu 7.11.2020 neuskuteční.