Úřední deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dražice 28.5.2020

Obecní úřad v Dražicích Vás srdečně zve na

VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE

které se koná dne:     28.5.2020 v 19.00 hod.

v zasedací síni OÚ Dražice

Program:   1. Zahájení, kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

                   2. Čerpání rozpočtu obce k 30.4.2020, rozpočtové opatření č. 6/2020

                   3. Majetkové záležitosti

                   4. Různé

                   5. Diskuse
                   6. Závěr