Úřední deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dražice 25.2.2021

Obecní úřad v Dražicích Vás srdečně zve na

VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE

které se koná dne:     25.2.2021 v 18.00 hod.

v zasedací síni OÚ Dražice

Program:   1. Zahájení, kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

                   2. Čerpání rozpočtu obce k 31.1.2021, rozpočtové opatření č. 2/2021

                   3. Majetkové záležitosti

                   4. Různé

                   5. Diskuse

                   6. Závěr