Úřední deska

Obdržené dotace od Jihočeského kraje v roce 2022

V roce 2022 obdržela obec Dražice tyto dotace z Jihočeského kraje:


- 15 000 000,- Kč z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje na financování akce "Komunitní dům pro seniory Dražice"
204 000,- Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na financování akce "Dražice - obnova a rozšíření bezdrátového rozhlasu"

Velice děkujeme poskytovateli za obdržené finanční prostředky. Bez této pomoci bychom mohli naše plánované projekty jen velice těžko realizovat.

Logo Jihočeského kraje