Úřední deska

Obdržená dotace od Jihočeského kraje na roky 2022-2024 - vítání občánků

Obec Dražice obdržela od Jihočeského kraje dotaci ve výši 105 000,- Kč na roky 2022 - 2024 za účelem vítání občánků, narozených v naší obci. Díky této finanční podpoře jsme už v letošním roce mohli navýšit finančndary našim nejmenším.  Finanční spoluúčast obce je minimálně 50 %.     

Logo JčK