Úřední deska

Aktuální sdělení/opatření k nákaze koronavirem COVID-19

V přílohách naleznete informace od společnosti Comett plus týkající se mimořádných opatření u linkové autobusové dopravy a o zajištění školského zařízení, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví
a příslušníci ozbrojených sil. Týká se i dětí s trvalým pobytem mimo město Tábor.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
korona16.03.2020jizdnerouskydvere-2-.pdf 280.7 Kb
zs-a-ms-helsinska.pdf 199.5 Kb