Školka

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2015

„Ohebným jazýčkem ke správným komunikačním dovednostem“

     V rámci rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2015 jsme se úspěšně zapojili do projektu „Ohebným jazýčkem ke správným komunikačním dovednostem.“ V rámci tohoto projektu jsme získali od MŠMT dotaci ve výši 36000,- Kč a zakoupili tak moderní logopedické pomůcky na podporu dechových a artikulačních cvičení, hrubé a jemné motoriky, sluchového a zrakového vnímání a vytvořili jsme pro naše děti zázemí pro jejich celkový rozvoj. Na základě získaných logopedických pomůcek jsme mohli rozšířit a zdokonalit naše plány v rozvíjení komunikačních dovedností a schopností.
     V logopedické prevenci jde o to připravit dítě ke správnému vyvozování hlásek, aby se správně vyjadřovalo a aby mu hlásky naskočily samy. A máme velmi pozitivní výsledky. Za tu dobu, co u nás logopedickou prevenci nabízíme, vidíme zlepšení v tom, jak děti mluví. Neměli bychom spoléhat na to, že to zvládnou samy.
     Vzhledem k tomu, že práce logopedických asistentek je velmi potřebná a nezastupitelná, mohli jsme díky dotacím rovněž zajistit proškolení pedagogických pracovníků v oblasti logopedické prevence.
     Všichni rodiče jsou srdečně zváni do našeho nového logopedického koutku na ukázkovou hodinu zaměřenou na logopedickou péči. Mohou se podívat, jaké aktivity dětem nabízíme a s jakými pomůckami budou pracovat.
Martina Barboříková