Obecně závazné vyhlášky

OZV 1/2017

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu, která upravuje dobu nočního klidu kratší nebo žádnou než stanovuje zákon.

OBEC DRAŽICE

Obecně závazná vyhláška obce Dražice č. 1/2017

 

o nočním klidu

 

Zastupitelstvo obce Dražice se na svém zasedání dne  23. května 2017 usnesením č. 119/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

Čl. 1

Předmět

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.[1]

 

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

 

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

     a) v noci z 31. prosince na 1. ledna,

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin, a to v následujících případech:

     a) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu tradiční akce Pálení čarodějnic a stavění májky,

     b) v době konání těchto tradičních akcí:              Vítání léta (konec června),

                                                                                  Svatoanenské posezení (konec července),

                                                                                  Loučení s létem (konec srpna),

     c) v době konání Hasičské soutěže (sobota v květnu cca 1x za šest let) a Návštěvy družební obce Slovany (pátek, sobota v červenci 1x za dva roky) na území obce Dražice,

 

3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

 

 

 

 

 

Čl. 4

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

                                                                                             

................................                                                              ...................................

  Lubomír Smažík                                                                        Stanislav Flígr

     místostarosta                                                                                starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  29.5.2017                         

 

Sejmuto z úřední desky dne:  14.6.2017

 

 

Ve stejném období byl tento dokument vyvěšen také na elektronické úřední desce obce Dražice.

 

[1] dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-1-2017-nocni-klid640291985.pdf 383.2 Kb