Dražičtí komedianti - "Dlouhý, Široký a Krátkozraký"