Knihovna

Knihovna naší obce se nachází v kulturním domě

Otvírací doba v naší knihovně je každé úterý od 16:00 do 19:00 hodin.
Knihovnice -  Květa Černá
 
Podrobnosti najdete zde.
 
 

Historie knihovny

     První zmínka o knihovně je v hasičských zápisech ze dne 18. ledna 1903, dle nich obsahovala 45 svazků, většinou odborných. Vážnější krok k pozvednutí knihovny byl učiněn při oslavě 20 letého trvání hasičského sboru. Na valné hromadě 6. ledna 1905 poukázal jednatel sboru, učitel František Poledne, na potřebu četby a navrhl odebírat svazky z edice „Matice lidu“ a „Libuše“. V témže roce byl při hasičském spolku založen Čtenářsko-ochotnický spolek, který převzal činnost knihovny. Knihovna byla majetkem spolku až do jeho rozpuštění, tj. do 6. ledna 1913. Za tu dobu se rozrostla (dary, koupě), takže na konci roku 1912 čítala 280 svazků. Knihovna byla veřejná a knihy se půjčovaly za poplatek 2 h za knihu. Po rozpadu Čtenářsko-ochotnického spolku přešla knihovna opět pod správu hasičského spolku.
     Na základě knihovnického zákona o zakládání veřejných knihoven byla hasičská knihovna 6. ledna 1921 bezplatně převedena pod správu obce. Při předání čítala 298 svazků zábavných a naučných knih a 59 divadelních.
     V srpnu roku 1931 byla knihovna opravena. Podřadné a neúplné knihy byly vyřazeny a doplnily se nové hodnotnější. Po úpravách knihovní fond čítal 432 svazků.
     Od 30. let až do roku 1965 není v kronice o knihovně zmínka. Po té je většinou zmíněn knihovník, počet knih a statistika výpůjček.
     Nově otevřený společenský dům nabídl nové moderní prostory také pro knihovnu. V roce 1982 nabízela 2550 knih a mnoho časopisů (Dorka, Vlasta, 100+1, ABC a další). Využívalo jí 158 čtenářů, z toho 17 dětí do 14 let a devět teenagerů. V kulturním domě se knihovna několikrát přestěhovala. Konečné místo získala v roce 2010 přestavbou prostor z ordinace praktického lékaře.
     V současné době knihovní fond obsahuje cca 1800 svazků a několik titulů časopisů různého zaměření, které knihovna odebírá nebo koupí tzv. remitendu (starší čísla neprodaných časopisů). Dalších cca 200 knih putovního souboru je každého půl roku obměňováno regionálním oddělením táborské knihovny. K dispozici je též internet. Že současná knihovnice, paní Květa Černá, vykonává svoji práci vzorně a s láskou dokazují každoroční statistiky počtu čtenářů a výpůjček porovnávající obce stejné velikosti.
Historie knihovny Historie knihovny Historie knihovny Historie knihovny
 
Knihovníci                                              Umístění knihovny
Jan Martinů – první knihovník                 - původní umístění není známo
Antonín Kobrzek - mlynář v čp. 17          - Dražice čp. 134 (Dům služeb)
Prokop Hron – řídící učitel                       - Dražice čp. 49 (pastouška) od 1968?
František Mrázek – rolník z čp. 7            - Dražice čp. 166 (KD) - od 1979
Jaroslav Kadlec - Dražice čp. 32 - od ? do 1964
Jan Kavan – důchodce z čp. 61 - od 12/1964 do 1970
H. Malečková - ? - od 1971
Věra Vašáková 
Jitka Kyptová  
Jana Pazourková 
Lucie Svobodová Dražice čp. 190 -  od ? do 4/2004
Květa Černá Dražice čp. 149 - od 2004
čerpáno z místních kronik
 
 
 

Časopis "Barbar"

Nově si můžete v naší knihovně zapůjčit časopis "Barbar" (měsíčník), ve kterém se dočtete zajímavosti z jižních Čech.