Statistické údaje

Statistické údaje obce Dražice

Název: Dražice
Status: obec
ZÚJ: 552283

Kraj (NUTS3): Jihočeský kraj (CZ031)
Okres (NUTS4): Tábor (CZ0317)

Obec s rozšířenou působností (ZÚJ): Tábor (552046)
Obec s pověřeným obecním úřadem (ZÚJ): Tábor (552046)
 
Zeměpisná šířka (s.š.): 49 25´47´´
Zeměpisná délka (v.d.): 14 35´28´´
Nadmořská výška (m.n.m.): 465

Počet katastráních území: 1
Počet územně technických jednotek: 1
Počet částí obce: 1
Počet urbanistických obvodů: 0

Katastrální výměra (k 31.12.2013): 1297,7 ha
 orná půda (ha)  398,3
 zahrady (ha)    30,0
 trvalé travní porosty (ha)  128,4
 lesní půda (ha)  570,2
 vodní plochy (ha)    21,3
 zastavěné plochy (ha)    14,8
 ostatní plocha (ha)  134,7
 

Počet bydlících obyvatel (k 31.12.2013): 803
Průměrný věk: 39,6
803 obyvatel muži ženy
 z toho  406  397
 z toho 0-14 let celkem 136    76    60
 z toho 15-64 let celkem 543  274  269
 z toho 65 a více let celkem 124
   56
   68
 
 
Počet staveb  (k 12.4.2015): 582
 z toho k bydlení čp.  164
 z toho rodinných domů čp.    70
 z toho bytových domů čp.      6
 z toho staveb občanské vybavenosti s čp.      8
 z toho jiných staveb s čp.      2
 z toho staveb na výrobu s čp.      1
 z toho zemědělských staveb s čp.      1
 z toho zemědělských usedlostí s čp.      1
 z toho rekreačních rodinných staveb s č.e.   215
 z toho k bydlení bez čp./č.e.      3
 z toho garáž bez čp./č.e.    17
 z toho jiných staveb bez čp./č.e.    58
 z toho stavby občanské vybavenosti bez čp./č.e.      3
 z toho staveb technické vybavenosti bez čp./č.e.      3
 z toho víceúčelové stavby bez čp./č.e.      1
 z toho staveb k výrobě bez čp./č.e.      3
 z toho zemědělských staveb bez čp./č.e.    19
 rozestavěné stavby      6
 vodní dílo - hráz      1
 vodní dílo - jez      1
 vodní dílo - vodní elektrárna      1
 
 
Počet podnikatelských subjektů (k 31.12.2014): 200
 Podle převazující činnosti   Podle právní formy  
 zemědělství, lesnictví, rybářství  12  státní organizace      1
 průmysl celkem  29  akciové společnosti      2
 stavebnictví  29  obchodní společnosti    11
 oprava a údržba motorových vozidel  37  družstevní organizace      1
 doprava a skladování    6  finanční podniky      0
 ubytování, stravování a pohostinství    8  živnostníci  142
 informační a komunikační činnosti    3  samostatně hospodařící rolníci      0
 peněžnictví a pojišťovnictví  13  svobodná podnikání    20
 činnost v oblasti nemovitostí    1  zemědělští podnikatelé     4
 profesní, vědecké a technické činnosti  19  ostatní právní formy    19
 administrativní a podpůrné činnosti    0    
 veřejná správa a ochrana    2    
 vzdělání    2    
 zdravotní a sociální péče    0    
 kulturní, zábavní a rekreační činnosti    7    
 ostatní činnosti  18    
 činnost domácností jako zaměstnavatelů    0    
 činnosti exteritoriálních organizací    0    
 nezjištěno  14    
 
Kultura
veřejná knihovna včetně poboček: 1
kulturní zařízení ostatní: 1
sakrální stavba: 1
hřbitov: 1
 
Školství
mateřská škola: 1
základní škola - nižší stupeň (1-5 ročník): 1
 
Sport
hřiště (s provozovatelem nebo správcem): 1
ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem): 1

čerpáno z ČSÚ