Tříděný odpad

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2018

V roce 2018 dosáhla obec Dražice úspory emise CO2 ekv. 43,286 tun, úspory energie 1.004.645 MJ.

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2018