Tříděný odpad

Tříděný odpad

  • v obci Dražice je momentálně 9 „sběrných hnízd“ s kontejnery na komodity sklo, plast, papír, nápojový karton
  • obec Dražice je zapojena do systému Eko-kom, který se věnuje sběru a recyklaci obalových materiálů

Stanoviště kontejnerů

 

stanoviště plasty papír sklo
nápojové
kartony
textil
čp. 55 - bývalý OÚ X X X X X
škola X X X X  
bytový dům čp. 260 X X X X  
bytový dům čp. 4 X X X X  
sídliště "sever" X   X    
sídliště "západ" X X X X  
Raččany X X X    
u Kuldanů X X X X  
u sběrného dvora X X X X X

 

Stanoviště kontejnerů

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jak-spravne-tridit-2019.jpg 656.8 Kb

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2018

V roce 2018 dosáhla obec Dražice úspory emise CO2 ekv. 43,286 tun, úspory energie 1.004.645 MJ.

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2018

 

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2017

V roce 2017 dosáhla obec Dražice úspory emise CO2 ekv. 44,788 tun.

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2017

 

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2016

V roce 2016 dosáhla obec Dražice úspory emise CO2 ekv. 40,377 tun.

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2016

 

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2015

V roce 2015 dosáhla obec Dražice úspory emise CO2 ekv. 42,200 tun.

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2015

 

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2014

V roce 2014 dosáhla obec Dražice úspory emise CO2 ekv. 29,369 tun.

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2013

 

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2013

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2013

 

EKO-KOM 2011

V roce 2011 naše obec vytřídila a předala k využití celkem 18,736 tun separovaného odpadu.

EKO-KOM  2011

EKO-KOM 2010

V roce 2010 naše obec vytřídila a předala k využití celkem 16,973 tun separovaného odpadu.

EKO-KOM  2010

systém EKO-KOM

Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, se může zapojit do systému EKO-KOM. Obec Dražice má se společností EKO-KOM uzavřenou „Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ od roku 2007. Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.

Jak třídit

V příloze naleznete informace jak správně třídit odpad.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jak-tridit.pdf 377.5 Kb