Bioodpad

Kontejnery na biodpad

Tento víkend budou poprvé po obci rozmístěny kontejnery na bioodpad. Neleznete je, stejně jako v předchozích letech, na návsi, naproti družstvu, na "západě" a ve sběrném dvoře, a to každý víkend až do konce listopadu. Od listopadu do března pak bude na bioodpad vyčleněn jeden kontejner ve sběrném dvoře.

Domácí kompostéry

Obec obdržela ze Svazku obcí mikroregionu Táborsko do výpůjčky 100 ks domácích kompostérů o objemu 1050 litrů. Kompostér je určen pro občany, osoby s trvalým pobytem v Dražicích, kteří udržují travnatou plochu a mají tedy pro kompostér uplatnění. Občany, kteří dříve již svůj zájem na obecním úřadě nahlásili a ostatní, dosud neevidované zájemce, žádáme, aby se co nejdříve dostavili na obecní úřad k podpisu smlouvy. Kompostér bude vydáván po předložení této smlouvy ve sběrném dvoře v jeho provozní době. K uzavření smlouvy potřebujete také číslo vašeho občanského průkazu. Kompostér se poskytuje zdarma, můžete využít jeden kompostér na číslo popisné a musí být umístěn v katastru naší obce.

Počet je omezen, bude uplatněno pravidlo, kdo dřív přijde, ten bude kompostovat…..

 

Biologicky rozložitelné odpady

    Od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která ukládá nové povinnosti. Mimo jiné také to, že je od roku 2015 na obcích povinné i třídění biologicky rozložitelných odpadů.  Biologicky rozložitelné odpady (větve, trávu, listí…) má obec povinnost sbírat od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. Na tuto povinnost se obec připravila již v loňském roce, kdy z dotačního programu OPŽP zakoupila multikáru s nosičem kontejnerů, čtyři kontejnery a štěpkovač. Tři kontejnery budou rozmístěny v obci. Jeden na sídlišti západ u kontejnerů na separovaný odpad, druhý ve středu obce na návsi a třetí na východě obce u firmy Sakutus. Kontejnery budou vždy přistaveny v pátek a vyváženy v pondělí. Vývoz je předpokládán od dubna do června každý týden, od července do listopadu po čtrnácti dnech.  Čtvrtý kontejner bude trvale umístěn ve sběrném dvoře. Tyto kontejnery budou sloužit pouze na biologicky rozložitelný odpad – trávu, listí (dle ročního období). Je přísně zakázáno, odkládat do nich jiný odpad! Praxe ukáže, zda je tento stanovený systém dostačující a může se případně dle potřeby upravit. Zakoupený štěpkovač bude sloužit i vám, občanům. Budete-li mít větve ke štěpkování, kontaktujte pana Veselovského (tel. 724 900 531), který k vám ve své pracovní době po domluvě přijede a větve zdarma naštěpkuje.

 

Kam s biologicky rozložitelným odpadem?
 
tráva, listí
- do zelených kontejnerů rozmístěných:
          1. sídliště západ u kontejnerů na separovaný odpad
          2. střed obce - náves
          3. východ obce - u firmy Sakutus
          4. sběrný dvůr
 
přistavení:  pátek
vývoz:        pondělí
četnost:      duben až červen = každý týden, červenec až listopad = ob týden
 
větve
- po domluvě s panem Veselovským (tel. 724 900 531) štěpkování na místě
- menší množství složit ve sběrném dvoře
- při větším množství sdělí místo složení obsluha sběrného dvora