Kronika obce

Kronika obce Dražice

Kronika naší obce byla založena v roce 1912

Kronikáři : Švec Antonín            - učitel, psal kroniku 13 let
                 Moravec Vladimír      - učitel, psal kroniku 10 let
                 Samec Jan                - občan, psal kroniku 1936-1939
                 Červený Josef           - občan, psal kroniku 1940-1949 
                 1950-1975                 - kronika psána nebyla /1965-66 - zapsal ředitel školy p.Smrž/
                 Mičíková Jaroslava    - učitelka a ředitelka školy píše kroniku obce od roku 1975 do současnosti
               

 

 
     Kronika obce Dražice obsahuje tři uzavřené svazky. První svazek má 303 stran se záznamy od roku 1912 do roku 1949. Druhý svazek má 390 stran se zápisy od roku 1975 do roku 1985 a třetí svazek má 396 stran a zápisy jsou z let 1986 – 1995. Všechny tři svazky jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Táboře, jejich kopie i v elektronické podobě jsou uloženy na Obecním úřadu v Dražicích. Zájemci si mohou kroniky prohlédnout na internetu v digitálním archivu Třeboň (záložka - hledání, hledaná slova - Dražice). Čtvrtý svazek má 371 stran a uzavírá jej rok 2007.
     Dne 6. února 2015 uplynulo již 40 let, kdy Rada MNV v Dražicích jmenovala kronikářkou obce paní Jaroslavu Mičíkovou. Období, které zachytila, začíná rokem 1975. Zápisy jsou psány ručně dokumentním inkoustem, doplňovány drobnými náčrty a obrázky. Součástí kroniky jsou dokumentační přílohy a fotodokumentace.
                                                                        

 

Obyvatelstvo obce Dražice

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 narození 9 14 17 5 10 6 7 7 9
 úmrtí 4 5 8 6

4

7

11 9 4
 přihlášení k   pobytu 30 23 20 25 30

15

22 23 21
 odhlášení z pobytu 19 18 23 29 26 17 9 18 26
 změna čísla popisného 28 12 6 9 8 0 0 3 4
 uzavření sňatku 11 4 7 9 2 2 6 4 7
 rozvedená manželství 3 5 0 5 1 0 0 0 -
 nárůst obyvatel 16 14 6 -5 10 -3 9 3 0

 počet obyvatel k 31.12.

780 794 800 795 805 802 811 814 814
trvale žijící cizinci v naší obci xxx xxx xxx xxx 9 9 11 11 11