KORONAVIRUS - COVID 19

Úřední hodiny OÚ Dražice

Zde se dozvíte aktuální úřední hodiny pro veřejnost.

Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením ze dne 23.března 2020 č.j. MZDR 12745/2020-3 s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00. do dne 1.dubna 2020 do 6:00. všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařídilo, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu. 

"Obec tedy omezí úřední hodiny na pondělí a středu, přičemž ani v jednom dni nesmí být delší než 3 hodiny a přijme jiná vhodná opatření s cílem zajistit, aby v nezbytně nutných případech bylo možné na úřadě určitou naléhavou úřední záležitost vyřídit osobně, typicky po předchozí e-mailové či telefonické domluvě."

Úřední hodiny Obce Dražice pro veřejnost:

pondělí:   14:00 - 17:00
středa:     14:00 - 17:00

telefon: 381 23 96 80
úřední podání: podatelna@obecdrazice.cz
běžná komunikace: urad@obecdrazice.cz