KORONAVIRUS - COVID 19

Nouzový stav - nařízení vlády

Zde naleznete sbírky zákonů a jiná nařízení či opatření vlády.

Vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu přijala vláda řadu krizových opatření, která naleznete v přílohách.
 
Krizová opatření se týkají např.:
* vyhlášení nouzového stavu
* dočasné znovu zavedení ochrany vnitřních hranic ČR
* pobytu cizinců
* návštěv ve věznicích
* uzavření veřejných sportovišť, bazénů a obchodů s účastí přesahující 30 osob
* uzavření  maoobchodních prodejen, restaurací, heren ... do 24.3.2020 do 6:00
* zakaz volného pohyb osob na území celé ČR s výjimkami - cesta do práce a z práce, nákup...
* omezení pracovní doby na úřadech 
* zákaz všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest
* vymezuje čas v maloobchodních prodejnách potravin od 10 do 12 hodin pro osoby starší 65 let
* upravuje čas pro osoby starší 65 let od 7 do 9 hodin
* opatření týkající se konání zastupitelstev obcí
* opatření týkající se elektronických úkonů a autorizované konverze dokumentů
* zákaz dovolených po dobu nouzového stavu pro "zdravotníky"
* doporučení pro zaměstnavatele
* nařízení pro "pendlery"
* mimořádné opatření s účinností od 24. března - otevření obchodů, stravovacích a ubytovacích služeb, změna vyhrazeného času pro nákupy občanů 65+... s platností minimálně do 1.4.2020
* opatření týkající se poskytování nepojistných sociálních dávek, výjimka pro přeshraniční pracovníky
* mimořádná opatření pri epidemii - ošetřovné, úlevy z veřejného zdravotního pojištění, zvláštní pravidla pro přijímání a ukončení vzdělávání ve školním roce 2019/2020, úlevy placení důchodového pojištění, úprava evidence tržeb 
* zákazy a nařízení zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury v rámci plnění svých pracovních úkolů
* nařizuje nasazení vojáků v činné službě k provádění krizových opatření
* omezení vstupu/vycestování na/z území České republiky od 31.3. do 12.4.2020
* zakazuje podobu trvání nouzového stavu planost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-doba-pro-seniory.pdf 196.5 Kb
mimoradne-opatreni-mz.pdf 1246.5 Kb
oop773072739.pdf 1426.6 Kb
priloha-oop627523774.pdf 217.3 Kb
rozhodnuti-vlady-ze-dne-23.3.2020.pdf 128.8 Kb
sb.-c.-30.pdf 94.1 Kb
sb.-c.-32.pdf 114 Kb
sb.-c.-33.pdf 94.1 Kb
sb.-c.-34.pdf 95.3 Kb
sb.-c.-35.pdf 140.3 Kb
sb.-c.-37.pdf 361.1 Kb
sb.-c.-41.pdf 99.5 Kb
sb.-c.-45.pdf 113.3 Kb
sb.-c.-46.pdf 97 Kb
sb.-c.-47.pdf 98.7 Kb
sb.-c.-48.pdf 130.9 Kb
sb.-c.-51.pdf 112.5 Kb
sb.-c.-52.pdf 92.7 Kb