KORONAVIRUS - COVID 19

Další pokyny jak nakládat s odpady v době ohrožení koronavirem

V přílohách se dozvíte, kdy a jak třídit a likvidovat tuhý domovní komunální odpad.

Vážení spoluobčané,

v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků. 

Děkujeme Vám!

Minimum zodpovědného přístupu k odpadům - KO Nejen v karanténě Jsme v karanténě

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jsme-v-karantene662772392.png 378.4 Kb
minimum-zodpovedneho-pristupu-ko618626762.jpg 907.6 Kb
nejsme-v-karantene346609048.png 353.5 Kb