Obec Dražice

Cleerio - mapová aplikace obce

Mapová aplikace Cleerio

Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Které pozemky patří obci? Kudy vede vodovod, nebo kanalizace? Změřit jeho vzdálenost od vaší parcely? Zajímá vás, jak Dražice vypadaly v minulosti? K tomu všemu stačí jedno kliknutí do mapové aplikace na internetu.
Tato aplikace se podobá klasickým internetovým mapám, obsahuje ale mnohem více informací a pomáhá při správě obce a informování veřejnosti.
Jednotlivé pasporty zařízení obce budou průběžně doplňovány.

MENU

  • v MENU se nachází základní funkce, které zvolíte kliknutím na příslušnou řádku
  • přiblížení mapy lze měnit kolečkem myši, nebo tlačítky + -
  • měření vzdáleností se ukončuje dvojklikem

 

VRSTVY

  • v seznamu lze vybírat různé zobrazované vrstvy (mapy, inž. sítě, územní plány, informace z katastru, vybavení obce….)
  • ikona domečku zobrazí hlavní menu vrstev
  • ikona oka vybere pouze aktivní vrstvy

 

MOŽNOSTI VRSTEV

  • šipka vedle názvu vrstvy rozbalí nástroje např. zobrazení legendy
  • posuvník průhlednosti umožňuje porovnávat různé vrstvy mezi sebou (např. prolínat historické mapy s dnešní realitou)
 
Historické mapy > Císařské otisky
Pro zájemce o historii obce a okolí lze také zobrazit historické mapy Císařské otisky z let 1820-1835. Jedná se o první mapování na našem území, které svojí podrobností a vybarvením podává velmi přesný doklad o dobové krajině, hospodářství a demografii. Dodnes patří ze strany badatelů k nejžádanějším archiváliím.
Díky funkci nastavení průhlednosti je pak možné porovnat historické mapy se současností.
Každý tak má možnost zobrazit právě jeho dům, pole a jiné nemovitosti dnes a před cca 2 stoletími.
Porovnejte si jak vypadal váš dvůr  „za císaře pána“ a dnes.
 
Historické mapy > II. vojenské mapování
Pochází z let 1836-1852. Mapy II. vojenského mapování vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje intenzivních forem zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50% a lesní plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu.
 
Historické mapy > Ortofotomapy
Už před cca 60 lety vznikaly z leteckých snímků kvalitní ortofotomapy a dnes, si je můžete prohlédnout ve svém počítači. Snímky poskytl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad.
Udělejte si úžasnou virtuální procházku historií z let kolem roku 1950, kde jsou dnes již zaniklé cesty a města ještě bez paneláků.
 
Pozemky a Budovy dle katastru
V této vrstvě si můžete velmi jednoduchým způsobem zobrazit v mapě údaje z katastru nemovitostí. Hranice parcel, pozemky v majetku obce nebo státu, druhy pozemků, jejich čísla a výměry, čísla popisná budov….
 
Územní plán
Velmi jednoduché nahlížení do územního plánu obce, včetně legendy ke stažení.
Díky nastavení průhlednosti můžete zjistit zařazení každého pozemku v územním plánu a získat přehled o jednotlivých plochách, pásmech a koridorech.
 
Inženýrské sítě
Zobrazte si, kudy v obci vede vodovod, kanalizace, telekomunikace, elektro rozvody….
 
Pasporty
Přehled o vybavení a evidencích obce (lampy veřejného osvětlení, dopravní značky, linie místních komunikací….).

 

Mapová aplikace naší obce

Kliknutím na obrázek můžete vstoupit do mapové aplikace naší obce.

Mapová aplikace naší obce

 

 

Dnes je: 24.04.2019

Svátek slaví: Jiří

kalendář událostí

Hlášení místního rozhlasu