Hřbitov

Hřbitov

     V naší obci jsou hřbitovy dva: starý a nový.
     Starý hřbitov je při kostele sv. Jana Křtitele. Od 1. července 1925 byl pro naprostý nedostatek místa a jiné závady tento hřbitov uzavřen. Patronát v Táboře se zřekl stavby nového hřbitova a nedal souhlas ke stavbě obecního hřbitova na zádušním poli. Proto se spojené obce Dražice, Drhovice a Meziříčí dohodly vystavět společný obecní hřbitov na poli Josefa Mrázka z Meziříčí a Jana Fary z Drhovic, které leží při státní silnici, takže bude hřbitov asi ve středu jmenovaných obcí. Místo pro nový hřbitov vrchní okresní zdravotní rada schválil a vznikla zvláštní hřbitovní komise, v níž zasedali za Dražice starosta obce Jan Chval, jeho náměstek Jan Hromada, dále člen obecní rady František Vošta a člen finanční komise Antonín Švec; za Meziříčí Jan Kabeš, Josef Černý a Antonín Novák; za Drhovice František Samec čp.1, Otakar Havlík a František Samec čp.19. Se stavbou se v tomto roce nezačalo, protože byly podány námitky. V srpnu roku 1925 byla na poli určeném pro nový hřbitov pohřbena paní Františka Jouzová z Řepče, rozená Kotašková Dražice čp. 80. Její otec nedbal, že není nový hřbitov v důsledku nerozumných námitek dosud vybudován a podpořil tak pohřbením své dcery na tomto místě myšlenku nového obecního hřbitova. Před započetím oficiální výstavby zde bylo pohřbeno ještě několik dalších zemřelých. Hřbitov nebyl ještě vybudován a již sloužil svému účelu.
     Po zamítnutí námitky začaly 21. dubna 1926 první stavební práce na novém hřbitově.  V prosinci téhož roku byly zabudovány dveře a tím byl hřbitov zcela dokončen. Celkové náklady dosáhly 92.500 Kč. Náklady byly rozpočítány mezi spojené obce v poměru přímých daní: Dražice 52.468,20 Kč, Meziříčí 29.177 Kč a Drhovice 10.854,80. V únoru roku 1927 byl nový hřbitov předán hřbitovní správě. Její předsedou byl František Mrázek, rolník v Dražicích čp.7, pokladníkem Antonín Novák , rolník v Meziříčí čp.21, správcem hřbitova statkář Otakar Havlík z Drhovice. V září téhož roku pak byly na hřbitově zavěšeny zvony s nápisem „Spojené obce Dražice, Meziříčí, Drhovice“. V roce 1933 se na hřbitově slavnostně vysadily lípy.
     V současné době je hřbitov spravován obcí Dražice, která pronajímá hrobová místa a udržuje celé prostranství. V posledních letech prošel hřbitov větší rekonstrukcí. Obec opravila márnici, hlavní vchod a hřbitovní zeď. Vybudovala parkoviště a nový postranní vchod a za finanční spoluúčasti obcí Drhovice a Meziříčí opravila na hřbitově chodníky.
     Od roku 2011 je obec Dražice spojena s „Novým hřbitovem“ cestou vedoucí vedle rušné hlavní silnice – cyklostezkou. Ta je lemována ovocným stromořadím, které bylo vysazeno v letech 1929 až 1930 ku příležitosti 80. narozenin pana prezidenta T.G. Masaryka.
 
foto před  a po rekonstrukci - starého hřbitova
Hřbitovy Hřbitovy Hřbitovy Hřbitovy HřbitovyHřbitovy Hřbitovy
foto před a po rekonstrukci - nového hřbitova
Hřbitovy Hřbitovy Hřbitovy Hřbitovy
 
 

Ceník nájemného z hrobových míst

Ceník nájemného z hrobových míst veřejného pohřebiště Dražice

 jednohrob     500 Kč / 10 let  (nájem 100 Kč, služby 400 Kč)
 dvojhrob  1 000 Kč / 10 let  (nájem 200 Kč, služby 800 Kč)
 trojhrob  1 500 Kč / 10 let  (nájem 300 Kč, služby 1 200 Kč)
 hrobka jednomístná  1 500 Kč / 10 let  (nájem 187,50 Kč, služby 1 312,50 Kč)
 hrobka dvojmístná  2 000 Kč / 10 let  (nájem 312,50 Kč, služby 1 687,50 Kč)
 hrobka trojmístná  1 500 Kč / 10 let  (nájem 437,50 Kč, služby 2 062,50 Kč)
 urnový pomník     500 Kč / 10 let  (nájem 100 Kč, služby 400 Kč)
 
 
Nájemné zahrnuje služby, spojené s pronájmem hrobových míst, a to zejména:
-         pronájem hrobových míst včetně vedení související administrativní evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,
-         správu a údržbu pohřebiště včetně vnitřní i okolní zeleně areálu pohřebiště (zajištění přístupu k hrobovému místu, prořezávání stromů, úklid spadaného listí, sekání trávy, opravy oplocení, provoz studny, apod.),
-         zajišťování likvidace odpadů.
 
Tento ceník byl schválen zastupitelstvem obce Dražice na 38. veřejném jednání, konaném dne 26.11.2009 usnesením číslo 161/2009.
 
Do řádu veřejného pohřebiště Dražice je možno nahlédnout na Obecním úřadě v Dražicích, popřípadě na webových stránkách www.obecdrazice.cz.
 
 

Řád veřejného pohřebiště - Dražice

V příloze naleznete Řád veřejného pohřebiště obce Dražice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rad-verejneho-pohrebiste.pdf 1411.1 Kb