OZV č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška Obce Dražice č. 1/2008, kterou se vydává Požární řád obce