OZV č. 3/2007

Obecně závazná vyhláška Obce Dražice č. 3/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj